Een arbodienst met een unieke aanpak

Uniek omdat we niet op afstand zitten maar vaak in het bedrijf onze gesprekken met medewerkers voeren, waarbij ook de werkgever makkelijk aanschuift. Geen wachtlijsten en vaste gezichten kenmerkt &Wij. De begeleiding wordt uitgevoerd door de bedrijfsarbeidsdeskundige. Een stevige professional die het werk bezoekt om de medewerker en ook de werkgever bij te staan.

Medewerkers op een passende, productieve maar vooral prettige manier aan het werk

We hebben een praktische aanpak in de verzuimbegeleiding maar ook om verzuim te voorkomen. We geven handen en voeten aan preventie door onze visie op bedrijfsgezondheidszorg.   

Arbodienst

De wettelijke Arbo verplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid die de werkgever over het algemeen niet in huis heeft. Hiervoor kunt u bij &Wij terecht. Onze dienstverlening is goed af te stemmen op de wens en behoefte van de organisatie.

Training en advies

Naast arbodienstverlening bieden we ook trainingen en advieswerk aan. De trainingen kunnen zich richten op leidinggevenden, medewerkers en HR professionals.

Dit is Werk

Dit is Werk is een speciaal onderdeel binnen &Wij. Voorheen zelfs een apart bedrijf, maar sinds 2000 onderdeel van &Wij. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen we werk te vinden en/of ondersteunen we om het werk te behouden.