Advies

Bij ons kunt u terecht voor arbeidsdeskundig advies en voor advies gericht op de gehele bedrijfsgezondheidszorg van de organisatie.

Bedrijfsgezondheidszorg advies

.

Bedrijfsgezondheidszorg, wat verstaan we hieronder?

De bedrijfsgezondheidszorg is het geheel van zorgverleners, adviseurs, middelen en activiteiten die gericht zijn op de instandhouding, bescherming en verbetering van de gezondheid van werknemers in relatie met het werk. 

Onze visie is dat als een organisatie wezenlijk invloed op het verzuim wil hebben dit begint bij de bron: het inregelen van de bedrijfsgezondheidszorg. Op verschillende manieren kunnen we hier ondersteuning in bieden

Bedrijfsscan

Met behulp van deze scan onderzoeken we wat de stand van zaken is op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg, waar knelpunten en behoeften liggen.

Ook kijken we wat de ambities van de organisatie zijn en wat de organisatie zelf wil gaan uitvoeren en waar hulp bij nodig is.

Projectplan

Vanuit de scan kunnen we ondersteunen bij het schrijven van een projectplan. In het plan wordt aangegeven wat er in de organisatie ingeregeld kan worden om de ambities op het gebied van Arbo zorg te bereiken.

In overleg met de organisatie wordt gekeken wat men in eigen beheer wil gaan uitvoeren en wat men wil uitbesteden. Afhankelijk van waar de organisatie naar toe wil kunnen we ook ondersteuning bieden bij de uitvoering hiervan.

 

Arbeidsdeskundig advies

Dit kan ingezet worden als aanvulling op verzuimtrajecten, soms is dit wettelijk verplicht, vaak heeft het een snellere of meer duurzame werkhervatting tot gevolg.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Dit wordt ingezet als er twijfel is of het eigen werk wel weer gaat lukken, of als de re-integratie in het eigen werk veel langer duurt dan verwacht. Daarbij is een arbeidsdeskundig onderzoek een verplicht onderdeel als een medewerker een jaar ziek is. Het draagt bij aan het bepalen van de koers; nog rekenen op terugkeer in de eigen functie of ook andere opties gaan onderzoeken. Tijdens het onderzoek wordt er nagegaan of de werknemer gelet op de beperkingen eigen, aangepast-, of ander werk bij de eigen werkgever kan uitvoeren. Als dit niet het geval is zal er een advies volgen om op zoek te gaan naar werk bij een andere werkgever. Het geheel wordt vastgelegd in een verslag.

Werkplek onderzoek

Dit onderzoek kan worden ingezet als er belemmeringen zijn om het eigen werk uit te voeren. Bijvoorbeeld als er fysieke beperkingen zijn die de medewerker belemmeren het werk uit te voeren. Een arbeidsdeskundige adviseert wat er nodig is om de werkplek aan te passen zodat de medewerker (sneller) weer aan het werk kan. Het geheel wordt vastgelegd in een verslag.

Re-integratie check

De re-integratie check wordt ingezet als een korte, losse inzet naast de begeleiding van een bedrijfsarts of arbodienst. Dit kan aan de orde zijn als een medewerker ziek is en het niet duidelijk is hoe er toegewerkt kan worden naar volledige werkhervatting. Het kan ook zijn dat het idee er is bij de medewerker en/of leidinggevende dat de werkhervatting sneller kan, of dat er andere vragen spelen waar het antwoord niet helder is. Hiervoor is de re-integratie check. Een arbeidsdeskundige kijkt mee, vraagt door en geeft een concreet advies. Er ontstaat helderheid en beweging in de re-integratie.