Basis

Voor wie? Die organisaties die een gedegen ondersteuning willen bij het opstellen en uitvoeren van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid en onderdelen hierin zelf uit willen voeren.

Hoe ziet onze ondersteuning er uit:

Verzuimsysteem die passend bij de AVG toegang biedt tot het dossier van de medewerker en het verzuimtraject actie gestuurd bewaakt

Elke 6 weken spreekuur &Wij door de bedrijfsarbeidsdeskundige of bedrijfsarts

Bij werkgerelateerde zaken of op verzoek driegesprek op het werk

Op verzoek preventieve spreekuren

1 keer per 6 weken een dossiercheck van alle verzuimdossiers door de bedrijfsarbeidsdekundige en-

Twee keer per jaar in gesprek met directie

Overleg met OR en/of preventiemedewerker

Meer informatie?