Bedrijfsarbeidsdeskundige

De bedrijfsarbeidsdeskundige begeleidt vanuit de arbodienst de arbeidsongeschikte medewerker en kan ook een rol spelen bij het voorkomen van verzuim. Spreekuren van de bedrijfsarbeidsdeskundige vinden plaats op het werk, bij ons op kantoor of via beeldbellen.

Tijdens een spreekuur wordt er nagegaan hoe het met de medewerker gaat, hoe het thuis en op het werk loopt, waar er knelpunten zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. De bedrijfsarbeidsdeskundige beoordeelt de inzetbaarheid aan de hand van de informatie die verstrekt wordt en geeft adviezen over de re-integratie. Hierbij wordt  gebruik gemaakt van onder meer de richtlijnen van Stecr en de NVAB. Aan het einde van het gesprek kan de werkgever soms aansluiten om na te gaan wat er vanuit het werk nodig is om weer te kunnen werken. Eén keer in de zes weken bespreekt de bedrijfsarbeidsdeskundige alle zieke medewerkers met de bedrijfsarts om zo vanuit verschillende invalshoeken de re-integratie te begeleiden.