Overspannenheid, burn-out, is dit te voorkomen?

Zeker, in de meeste gevallen wel! De moeilijkheid zit er alleen in dat veel mensen de signalen van overbelasting die hieraan vooraf gaan niet herkennen, negeren of niet weten te beinvloeden. Denk aan: Je moe voelen, piekeren, sneller stress of paniek ervaren, vaker dan normaal lichamelijke klachten hebben, verminderd productief zijn of sneller geïrriteerd raken. Lees hier meer over wat overbelasting is en wat je er aan kunt doen.

Lees verder

Help, ik begrijp de bedrijfsarts niet!

Mijn collega Sylvia vraagt of ik een werkgever wil terugbellen over een zieke medewerker. Als ik van haar de gegevens krijg ken ik de werkgever niet. Ik ben niet verbaasd, we worden vaker gebeld door bedrijven die niet bij ons zijn aangesloten. Het blijkt de eigenaar te zijn van een installatie-bedrijf. Volgens hem geeft de bedrijfsarts niks aan over het werk. De werkgever maakt zich zorgen, de medewerker is al lang thuis, hij begrijpt het niet
Lees verder

Overspannen?

Best onverwacht kregen we te horen dat het pand waar ons kantoor in zat verkocht was. Voor half juli moesten we verhuizen. Wat een timing.. voor de zomervakantie is het altijd topdrukte bij ons en ook nog eens extra door mijn eigen verhuizing die in deze periode gepland stond.

Verhuizen staat hoog in de lijst van major life events.  Life events zijn de grote gebeurtenissen in een mensenleven, die in meer of mindere mate aanpassing vereisen en stress kunnen geven. Denk aan overlijden, scheiding, maar ook een huwelijk en Lees verder

Mijn (ex-)werknemer zit in de WIA. Wat nu?

Wij slaan de handen ineen om kennis en informatie  met u te delen. Elke maand verschijnt er een blog op het gebied van  onze expertises: arbozorg, arbeidsrecht,  arbeidsongeschiktheid en personeelsmanagement.Vier veelomvattende onderwerpen met onderling ook nog eens veel raakvlakken, waar wij u graag maandelijks over bijpraten.

Wie zijn wij?
Dit is Werk, &Wij :                             Kirsten Wijbenga
LM advocaten :                                  Louise van der Veen en Marion Arends
P&O Service Noord-Nederland :      Sylvia ter Wal

Deze maand aan het woord: Louise van der Veen | LM advocaten

Onlangs stuurde een werkgever mij een brief door van het UWV waarin stond dat de WIA-uitkering van mevrouw X, voormalig werkneemster, zou worden omgezet van loongerelateerde uitkering (LGU) in loonaanvullingsuitkering (LAU). Omdat ze voor 80-100% arbeidsongeschikt was, bleef de uitkering 70% van het oude loon. Vraag van de werkgever was: “Moeten wij hier iets mee?”.

Lees verder

Te veel privacy bij verzuim?

Wij slaan de handen ineen om kennis en informatie  met u te delen. Elke maand verschijnt er een blog op het gebied van  onze expertises: arbozorg, arbeidsrecht,  arbeidsongeschiktheid en personeelsmanagement.

Vier veelomvattende onderwerpen met onderling ook nog eens  veel raakvlakken, waar wij u graag maandelijks over bijpraten.

 

Wie zijn wij?
Dit is Werk, &Wij
 :                             Kirsten Wijbenga
LM advocaten :                                 Louise van der Veen en Marion Arends
P&O Service Noord-Nederland :     Sylvia ter Wal

Deze maand aan het woord: Kirsten Wijbenga, eigenaar &Wij en Dit is Werk.

Te veel privacy bij verzuim?
Een goed gesprek is belangrijk als een werknemer ziek is. Vanuit de AVG wordt er echter behoorlijk strak aangegeven wat je wel en niet mag bespreken en vastleggen als een collega ziek is. Kan je nog wel goede werkafspraken maken met respect voor de medewerker, de wet en het bedrijf?  Ja, gelukkig wel! Lees verder

Binden en boeien: de nieuwe generatie bepaalt?

Wij slaan de handen ineen om kennis en informatie  met u te delen. Elke maand verschijnt er een blog op het gebied van  onze expertises: arbozorg, arbeidsrecht,  arbeidsongeschiktheid en personeelsmanagement.

Vier veelomvattende onderwerpen met onderling ook nog eens  veel raakvlakken, waar wij u graag maandelijks over bijpraten.

 

Wie zijn wij?
Dit is Werk, &Wij
 :                             Kirsten Wijbenga
LM advocaten :                                 Louise van der Veen en Marion Arends
P&O Service Noord-Nederland :     Sylvia ter Wal

Binden en boeien: de nieuwe generatie bepaalt?
Iedere personeelsmanager en intercedent weet dat we een grote verandering krijgen in de manier waarop we met vacatures en personeel omgaan. De ‘grijze golf’, de na-oorlogse generatie, gaat steeds meer vacatures achterlaten. De huidige en komende generatie is aanzienlijk kleiner, anders opgevoed en denkt ook heel anders. Deze lichting heeft uitdagingen. En wij moeten ze daar bij begeleiden. Lees verder

Ziekteverzuim; dat pak ik zelf aan!

Als werkgever wil je niet steeds afhankelijk zijn van (dure) adviseurs  die vaak niet begrijpen hoe het er in je bedrijf aan toe gaat en die ook nog eens je mensen niet kennen. Dat snap ik, als ondernemer sta ik er ook zo in. Als werkgever wil ik ook het liefst alles zelf regelen; niet alleen goedkoper, maar ik kan het ook op mijn manier doen.  Lees verder

Slapend dienstverband op z’n retour?

De dames van Dit is Werk, &Wij (Kirsten Wijbenga), LM advocaten (Louise van der Veen, Marion Arends) en P&O Service Noord-Nederland (Sylvia ter Wal) slaan de handen ineen om kennis en informatie met u te delen op het gebied van arbo

zorg, arbeidsrecht, arbeidsongeschiktheid en personeelsmanagement. Het zijn vier veelomvattende onderwerpen met onderling ook nog eens veel raakvlakken, waar wij u graag maandelijks over bijpraten.

Deze maand aan het woord: Marion Arends | LM advocaten.

Slapend dienstverband op z’n retour?

Begin januari jl. ontstond er rumoer in de (sociale) media naar aanleiding van een uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Op grond van die uitspraak zou een werkgever kunnen worden gedwongen om tot ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer over te gaan. Komt hiermee een einde aan de slapende dienstverbanden? Laten we vooral niet te vroeg juichen. Lees verder

Help, gedoe op het werk!!!

Wij slaan de handen ineen om kennis en informatie met u te delen. Elke maand verschijnt er een nieuwe blog op het gebied van onze expertises: arbozorg, arbeidsrecht, arbeidsongeschiktheid en personeelsmanagement.
Vier veelomvattende onderwerpen met onderling ook nog eens veel raakvlakken, waar wij u graag maandelijks over bijpraten.

 

Wie zijn wij?
Dit is Werk, &Wij
:                             Kirsten Wijbenga
LM advocaten :                                 Louise van der Veen en Marion Arends
P&O Service Noord-Nederland :     Sylvia ter Wal

Help, gedoe op het werk!!!
Als werkgever zit je hier niet op te wachten. Hoe minder gedoe, hoe productiever iedereen is. Toch zijn er soms omstandigheden die je niet altijd in de hand hebt; je medewerker blijkt niet zo geschikt te zijn voor de functie of er ontstaat ruzie tussen collega’s. Je wilt dit zo snel mogelijk oplossen, maar je voelt je ook afhankelijk van je personeel. Wat nou als iemand zich ziek meldt?
Lees verder

Re-integratie zieke tijdelijke kracht: sancties en valkuilen


Wij slaan de handen ineen om kennis en informatie met u te delen. Elke maand verschijnt er een nieuwe blog op het gebied van onze expertises: arbozorg, arbeidsrecht, arbeidsongeschiktheid en personeelsmanagement.
Vier veelomvattende onderwerpen met onderling ook nog eens veel raakvlakken, waar wij u graag maandelijks over bijpraten.

 

Wie zijn wij?
&Wij : Kirsten Wijbenga
LM advocaten : Louise van der Veen en Marion Arends
P&O Service Noord-Nederland : Sylvia ter Wal

Re-integratie zieke tijdelijke kracht: sancties en valkuilen
Bij zieke werknemers weet elke werkgever inmiddels wel dat er gere-integreerd moet worden. Doet de werkgever naar het oordeel van het UWV niet genoeg aan de re-integratie dan kan UWV na 104 weken loondoorbetaling nog een keer een periode van maximaal 52 weken loondoorbetalingsplicht opleggen: de loonsanctie van de WIA. Veel minder bekend is dat ook de Ziektewet een sanctie kent bij onvoldoende re-integratie-inspanningen: de verhaalsanctie. Die sanctie staat in artikel 39a Ziektewet.
Lees verder