Bedrijfsarbeidsdeskundigen

Wie de mensen van ons kantoor zijn kunt u hier lezen. Daarnaast wordt er bij &Wij met bedrijfsarbeidsdeskundigen gewerkt. Dit zijn arbeidsdeskundigen met een aanvullende opleiding. Zij zijn niet alleen heel goede arbeidsdeskundigen, maar er ook op gericht om signalen van overbelasting te herkennen bij werknemers vóórdat mensen uitvallen. Zij stimuleren werknemers en leidinggevenden om hierover in gesprek te gaan, zodat er voorkomen kan worden dat mensen zich ziek gaan melden. Onze bedrijfsarbeidsdeskundigen hebben ook kennis van organisaties en geven advies over leiderschap, cultuur en alle andere zaken die van invloed kunnen zijn op verzuim.

foto_kirsten_kleinKirsten Wijbenga
Kirsten is als eigenaar van &Wij zowel in de uitvoering bezig in de functie van bedrijfsarbeidsdeskundige, als met de aansturing en groei van het bedrijf.

Haar aanpak? Altijd denken in mogelijkheden en oplossingen, duidelijk zijn en de kracht zien en zoeken in(de samenwerking met) mensen. Lees hier meer over haar.

 

Wietze Knol
Wietze heeft een zeer brede achtergrond in techniek, zorg en onderwijs. Door de rijke ervaring in diverse managementlagen en op het uitvoerend niveau is hij een prettige, doelgerichte gesprekspartner op alle niveaus van de organisatie. Als register arbeidsdeskundige richt hij zich op de mens en zijn of haar kansen en mogelijkheden. Hij is oplossingsgericht en helpt mensen hun perspectieven te verduidelijken. Kenmerkend voor Wietze is zijn nuchtere no-nonsens aanpak en humor.

Astrid Smeets                          Astrid is een arbeidsdeskundige met hart voor de klant. Door haar brede werkervaring bij onder andere verzekeraars en arbodiensten heeft ze goed inzicht in re-integratiemogelijkheden van werknemers en ondernemers vanuit de diverse verzuimredenen. Haar achtergrond als fysiotherapeut draagt daar ook aan bij. Ze kan goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en is niet bang om beslissingen te nemen. Verder streeft ze ernaar om altijd kwaliteit te leveren en creatieve oplossingen te bedenken wanneer de ‘gewone weg’ bewandelen geen optie is. Werken voor &Wij past bij Astrid haar visie op werk en re-integratie; “Je kunt er alleen een succes van maken wanneer je er zelf de regie in neemt!” En ze adviseert graag hoe je tot die regie kunt komen.

Foto 1

Jacqueline Meuwissen
Jacqueline Meuwissen heeft zeer ruime werkervaring in het speelveld van Mens Werk en Inkomen. Als register casemanager en register arbeidsdeskundige is zij jarenlang werkzaam geweest voor een grote commerciële organisatie en heeft daarin de meest uiteenlopende werkgevers en werknemers ontmoet en ondersteund in het optimaal inzetten van mensen in werk. Zij vindt het een voorrecht om samen met mensen en bedrijven aan de slag te gaan met thema’s als inzetbaarheid, vitaliteit en preventie om mensen en bedrijven de kans te geven optimaal te presteren. Oprechte interesse in mensen, hun werk, hun drijfveren is wat Jacqueline erg belangrijk vindt. Daarnaast streeft ze ernaar de verantwoordelijkheid voor het nemen van de juiste stappen neer te leggen bij de personen die het betreft.Ze haalt voldoening uit mensen laten werken aan hun eigen vitaliteit en ze te stimuleren daarin zelf stappen te zetten vanuit denken in mogelijkheden en kansen. Bovenstaande wil ze graag in praktijk brengen voor de klanten van &Wij in het zuiden van Nederland.

Foto Howard Chan

Howard Chan
Een specialist die zich zaken snel eigen maakt. Hij is gericht op mensen in werksituaties weer op hun plek te krijgen en hanteert de thema’s Mens, Werk en Inkomen als vertrekpunt. In zijn werkwijze schetst hij voor werkgever en werknemer scenario’s met bijbehorende consequenties. Hij doet dit door zonder oordeel feiten te bespreken en houdt tegelijkertijd rekening met de beleving en positie van beide. Het resultaat is een oplossingsgericht plan dat recht doet aan beide partijen. Het duidelijk scheiden van medische en andere zaken, denken in mogelijkheden, nemen van de eigen verantwoordelijkheid en samenwerking, zijn zaken die hem bij &Wij aanspreken.

Foto

Annemieke Roskam
Annemieke heeft zeer ruime ervaring als re-integratie adviseur en arbeidsdeskundige. Deze combinatie maakt dat zij altijd denkt in mogelijkheden voor werkgever en werknemer. Sinds 20 jaar houdt zij zich bezig met arbeidsbemiddeling in de breedste zin van het woord. De afgelopen 10 jaar ligt haar focus op werknemers die door omstandigheden hun eigen werk bij hun werkgever niet meer kunnen uitoefenen. Hoe dat komt, doet minder ter zake als hoe we gaan buigen naar werkzaamheden die nog wel kunnen. Hier ligt ook de uitdaging voor haar in dit vak om samen met werkgever en werknemer te denken in mogelijkheden. Daarom werkt Annemieke graag met &Wij!