De professionals

De bedrijfsarts
Deze draait spreekuur buiten de organisatie. Wij werken met bedrijfsartsen die vast verbonden zijn aan de organisatie en die vraaggericht werken. Dit houdt in dat de leidinggevende, al dan niet met ondersteuning vanuit de bedrijfsarbeidsdeskundige, gerichte vragen kan stellen om zo helder te krijgen hoe de medewerker zo spoedig mogelijk weer ingezet kan worden in het werk. De bedrijfsarts beperkt zich tot het medische stuk en delegeert bij Dit is werk, &Wij taken aan de bedrijfsarbeidsdeskundige. Hoe dit er uit ziet is hier te lezen.

De bedrijfsarbeidsdeskundige
Deze draait spreekuur bij de organisatie zodat er als het nodig is aansluitend een driegesprek gevoerd kan worden met de leidinggevende erbij.

Een bedrijfsarbeidsdeskundige is een arbeidsdeskundige met een aanvullende opleiding. Deze ondersteunt de medewerker en de leidinggevende om uitval te voorkomen of om weer toe te werken naar werkhervatting. De bedrijfsarbeidsdeskundige beoordeelt de inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij worden niet alleen de medische beperkingen meegenomen maar ook andere zaken die invloed kunnen hebben. Denk hierbij aan de werk- of persoonlijke omstandigheden. Ook heeft de bedrijfsarbeidsdeskundige kennis van organisaties. Zij geven advies over leiderschap, arbeidsomstandigheden en alle andere zaken die van invloed kunnen zijn op het aan- of afwezig zijn op het werk. Mede hierdoor kan een werkgever verzuim voorkomen.