ESF Subsidie

Als organisatie met personeel zijn er veel kosten die vanuit de wet bij de werkgever neergelegd worden. Ookal voorkomt een investering in preventie vaak nieuwe kosten, toch is het soms lastig om hier budget voor vrij te maken. Nederland heeft vanuit het Europees Sociaal Fonds geld hiervoor beschikbaar gesteld, de ESF Subsidie duurzame inzetbaarheid.

Een mooie kans voor werkgevers om medewerkers te ondersteunen bij het langer productief blijven en gelukkig op de werkvloer houden. Het gaat om:
– Gezond en veilig werken bevorderen
– Stimuleren van interne mobiliteit
– Het bevorderen van een leercultuur
– Het bevorderen van een flexibele werkcultuur

&Wij voldoet aan de criteria om deel te mogen nemen aan dit Europees gesubsidieerde fonds als extern deskundige. We zijn ook gewend om hierbij naast bestaande verzuimbegeleiders te werken.

We komen graag langs om te bespreken wat we voor u kunnen betekenen. Het fonds sluit overigens definitief per einde van dit jaar dus de laatste kans om er gebruik van te maken. Tot 12 april 2019 is de subsidie aan te vragen.