Heeft u personeel en geen contract met Arbodienst of bedrijfsarts?

balance-2913684_1280Dan is het goed om deze blog te lezen! Vanaf 1 juni 2017 is dit namelijk volgens de Arbowet verplicht, zelfs als u één medewerker in dienst heeft. Precies een jaar later gaat dit ook gecontroleerd en gesanctioneerd worden door de Inspectiedienst SZW. Dit kan boetes opleveren tussen de € 750 en € 1.500!

Wat moet u geregeld hebben?

  1. Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim
  2. Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO)
  3. Aanstellingskeuringen
  4. Uitvoeren en opstellen van de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Het contract dat u afsluit moet voldoen aan een aantal eisen. Als niet alles hierin is vastgelegd riskeert u alsnog een boete. U stelt dit contract gezamenlijk op met de arbodienst of bedrijfsarts. De OR of PVT moet instemmen met de inhoud.

Hoe weet u nu of u voldoet? Het makkelijkste is om een partij aan te trekken die u kan vertellen wat u moet doen en wanneer u voldoet aan u plicht. Kijk gerust eens bij onze dienstverlening, dan zult u merken dat voldoen aan uw verplichting bij ons niet veel hoeft kosten.