Intensieve ondersteuning

Voor wie? Die organisaties waar weinig tijd of know how is over Arbo zorg, of waar een noodzaak is om het verzuim meer te gaan beïnvloeden.

Hoe ziet onze ondersteuning er uit:

.

Verzuimsysteem die passend bij de AVG toegang biedt tot het dossier van de medewerker en het verzuimtraject actie gestuurd bewaakt.

Elke drie weken spreekuur &Wij door de bedrijfsarbeidsdeskundige of bedrijfsarts

Actieve hulp bij invullen Poortwachter documenten

Driegesprekken op het werk

Preventieve spreekuren 

1 keer per 6 weken een dossiercheck van alle verzuimdossiers door de bedrijfsarbeidsdekundige en-arts

Twee keer per jaar in gesprek met directie

Overleg met OR en/of preventiemedewerker

Meer informatie?