Te veel privacy bij verzuim?

Wij slaan de handen ineen om kennis en informatie  met u te delen. Elke maand verschijnt er een blog op het gebied van  onze expertises: arbozorg, arbeidsrecht,  arbeidsongeschiktheid en personeelsmanagement.

Vier veelomvattende onderwerpen met onderling ook nog eens  veel raakvlakken, waar wij u graag maandelijks over bijpraten.

 

Wie zijn wij?
Dit is Werk, &Wij
 :                             Kirsten Wijbenga
LM advocaten :                                 Louise van der Veen en Marion Arends
P&O Service Noord-Nederland :     Sylvia ter Wal

Deze maand aan het woord: Kirsten Wijbenga, eigenaar &Wij en Dit is Werk.

Te veel privacy bij verzuim?
Een goed gesprek is belangrijk als een werknemer ziek is. Vanuit de AVG wordt er echter behoorlijk strak aangegeven wat je wel en niet mag bespreken en vastleggen als een collega ziek is. Kan je nog wel goede werkafspraken maken met respect voor de medewerker, de wet en het bedrijf?  Ja, gelukkig wel!

Wat mag wel en niet?
In de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beschreven welke gegevens er bij een ziekmelding mogen worden opgevraagd en verwerkt. Je weet hierdoor wat je als werkgever wel en niet mag. Om goede werkafspraken te maken is er echter vaak meer informatie nodig, bijvoorbeeld als er een complexe of onduidelijke medische situatie is, of als er ook werk- of privé gerelateerde zaken een rol spelen.

Wat doe je als het niet duidelijk genoeg is?
Een snel en direct contact met de verzuimbegeleider is dan essentieel. Deze mag namelijk meer zaken bespreken met de medewerker en kan zo concrete adviezen geven die leiden tot werkhervatting. Het helpt enorm als de verzuimbegeleider niet alleen individuele gesprekken voert, maar ook driegesprekken waar werkgever, werknemer en zijzelf gezamenlijk de werkafspraken kunnen maken. Dit schept veel helderheid en een duidelijk re-integratieplan is het gevolg. Als er onderweg toch een kink in de kabel komt is een dagelijkse bereikbaarheid van de verzuimbegeleider om te sparren nodig. Geen wachttijden voordat je de bedrijfsarts of andere professionals kunt spreken.

Nog meer?
Ja, wat vaak vergeten wordt is het belang om met elkaar in gesprek te gaan om uitval te voorkomen. Dan kan er namelijk ook veel meer met elkaar besproken worden. Let op je medewerkers, praat met ze, weet wat er speelt. En andersom; deel het met je leidinggevende als je om wat voor reden dan ook op je tenen loopt. Voel je gezamenlijk verantwoordelijk om het werk gedaan te krijgen. En als het samen niet lukt, dan heb een verzuimbegeleider nodig die de medewerker begeleidt bij het terugvinden van de balans, en de werkgever helpt de medewerker hierbij te ondersteunen.

Meer weten?
Dat kan! Wij organiseren 11 april in ’t Wapen van Drenthe in Assen TED-talks voor werkgevers. Hier gaan we graag het gesprek aan met werkgevers over hun personeel. Ook de andere blogschrijvers zijn er, net als Dit is Werk. We voorzien u graag van zoveel mogelijk informatie en na afloop is er volop tijd om elkaar te spreken. Opgeven kan door een mail te sturen aan officemanager@en-wij.nl. Van harte welkom!