Mijn medewerkers beslissen mee over hun werkomstandigheden

Eén keer per maand slaan we de handen ineen om kennis en informatie met u te delen. Dan verschijnt er een blog op het gebied van onze expertises: arbozorg,arbeidsrecht, arbeids-ongeschiktheid en personeelsmanagement. 

Vier veelomvattende onderwerpen met onderling ook nog eens veel raakvlakken, waar wij u graag maandelijks over bijpraten.
Wie zijn wij?

&Wij                                                          Kirsten Wijbenga
LM advocaten                                          Louise van der Veen en Marion Arends
P&O Service Noord-Nederland              Sylvia ter Wal

Deze keer het onderwerp:

Mijn medewerkers beslissen mee over hun werkomstandigheden

Het is niet altijd een vanzelfsprekendheid; medezeggenschap. Wat is het, waarom zou u het willen?

De arbeidsinspectie heeft in de bouwsector een aantal bedrijven stilgelegd wegens geconstateerde grote risico’s. Er is willekeurig geïnspecteerd en een aantal bouwbedrijven heeft de toets niet doorstaan. (Bron: https://bit.ly/2IJTSrL)

Dat is het nieuws van deze maand op dé online arbo-website. En de arbowet is al langer in het nieuws. Want de wet is aangescherpt. Het onderwerp Arbeidsomstandigheden staat vetgedrukt op de agenda en er wordt volop geïnspecteerd.

Ik kies bewust dit onderwerp. Want het raakt iedereen. Medewerkers en werkgevers, opdrachtgevers en opdrachtnemers, zelfstandigen, zakelijk en privé. En wij hebben, als uw dienstverleners, allemaal regelmatig met de gevolgen te maken, maar niet iedereen beseft dat. Tijd voor een wake-up call!

Arbeidsomstandigheden betreft zowel werknemer als werkgever, dus waarom niet samen invullen?

Als het beleid en de regels rondom arbeidsomstandigheden breed worden gedragen en begrepen in uw bedrijf, zal het risico op ongelukken vele malen minder zijn dan wanneer u het afdwingt. Uw belang: lage verzuimcijfers en -kosten. Het belang van uw medewerkers: Vertrouwen dat u waakt over hun veiligheid en dat zij alle middelen krijgen om dat te waarborgen. Ons belang: wij zien liever dat u het voorkomt, dan dat wij achteraf worden ingevlogen als het mis gaat. Daarom hebben we het vandaag over gezamenlijke regie: Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en OR.

FEIT: wanneer u meer dan 50 medewerkers in dienst hebt, bent u verplicht om een OR te (laten) installeren. De medezeggenschap geldt op diverse bedrijfsprocessen, zoals bijvoorbeeld werktijden, arbeidsomstandigheden, ziekte en verzuim en re-integratiebeleid. Dat gaat van informatierecht tot instemmingsrecht en hangt mede af van wat er al in de branche CAO is vastgelegd.

WEETJE: Ook als u nog niet 50 medewerkers hebt, moet u gehoor geven aan de vraag om medezeggenschap. Bovendien kunt u er zelf voor kiezen. Bijvoorbeeld omdat u het belangrijk vindt dat uw medewerkers meedenken over belangrijke zaken die hen aangaan. Of omdat u zelf wilt kiezen met welke arbodienstverlener u wilt samenwerken. Want zonder PVT bent u gebonden aan de Vangnetregeling.

  • Bij de vangnetregelingregelt de werkgever arbozaken via een gecertificeerde arbodienst. Dat zijn in de regel de langer bestaande, grote arbobedrijven.
  • Bij de maatwerkregelingkiest de werkgever zélf de deskundigen die hij nodig heeft: maatwerk. Er moet dan ten minste één bedrijfsarts beschikbaar zijn voor verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en aanstellingskeuringen. Omdat dit vaak kleinere dienstverleners betreft die (nog) niet zijn gecertificeerd, is overeenstemming met het personeel noodzakelijk.

Weinig ondernemers kiezen bewust voor medezeggenschap. Er zijn voor- en nadelen te noemen voor een personeelsvertegenwoordiging.

VOORDEEL: Wanneer zij akkoord zijn, heeft u bij ingrijpende beslissingen of wijzigingen het voltallige personeel achter de beslissing staan. Bewustwording is een groot bijkomend voordeel.

NADEEL: De PVT of OR is het niet altijd eens met uw voorgenomen besluit of verandering. Dan moet er een acceptabel alternatief worden voorgesteld en dat kost tijd en inspanning. Bovendien zijn er wat kosten verbonden aan een PVT/OR.

Weinig ondernemers kiezen bewust voor medezeggenschap. Er zijn voor- en nadelen te noemen voor een personeelsvertegenwoordiging.

Tot 50 medewerkers is het dus niet verplicht, tenzij u de vrije keus wilt bij uw arbodienstverlening. Als u er toch voor kiest, weet dan dat er een vaste procedure is en dat er spelregels zijn die altijd gelden, ongeacht de grootte van uw bedrijf.

Schema mogelijkheden soorten personeelsvertegenwoordigingen

 

 

 

 

 

 

Meer informatie? Voor juridisch, arbowetgeving of P&O advies kunt u altijd bij een van ons terecht!