Help mijn werknemer is ziek!

apple-2172165_960_720Als ondernemer start je een bedrijf omdat je een bepaalde dienst wilt leveren aan klanten. Om dit goed te doen heb je de juiste mensen nodig. Maar wat als zo’n parel van je bedrijf ziek wordt? Veel werkgevers voelen zich in een spagaat zitten tussen aan de ene kant zorg om de medewerker en aan de andere kant de hoge kosten door vervanging of verlies aan productiviteit. Hoe kom je hier uit? Hier lees je wat je vooral niet moet doen!

Wordt geen hulpverlener

Natuurlijk ben je bezorgd en betrokken maar stap niet in de valkuil waar velen je voor gingen! Leidinggevende worden soms halve artsen als hun medewerker ziek is en kunnen je alles vertellen over scans en bloeduitslagen. Dit gevaar is er ook als een bedrijfsarts het eerste aanspreekpunt is bij verzuim. Zorg dat je als werkgever praat over wat iemand wel kan en dat de professional die je hierbij ondersteunt dit ook doet.

Wijk niet af van de procedures

Er zijn strakke regels voor als iemand ziek is, deze zijn vastgelegd in de Wet Poortwachter. Daarnaast is het verstandig om een protocol/brochure te maken waar in staat wat er van een medewerker verwacht wordt bij verzuim en welke rol de werkgever heeft. Zorg dat iedereen deze afspraken kent en verwijs aan het begin van de ziekmelding hier naar. Belangrijk om deze te volgen, hoe betrokken je als werkgever ook bent. Het geeft je namelijk invloed op de duur van het verzuim.

Denk niet te korte termijn

Veel werkgevers denken geld te besparen door geen of pas laat externe hulp in te zetten bij de verzuimbegeleiding zoals een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Door deze juist in het begin in te schakelen kan een werknemer vaak al starten met de re-integratie ookal zijn er nog klachten. Contact met en op het werk heeft een positief effect op de werkhervatting. Voor de korte termijn lijkt geen externe hulp inzetten wellicht een besparing maar dit kan je op de langere termijn duur komen te staan!

Laat je niet buiten spel zetten

Vaak speelt er meer mee bij een ziekmelding dan alleen de medische beperkingen, dit kan van alles zijn; de werknemer heeft een te drukke privé situatie, kan niet met een collega overweg, ervaart een te hoge werkdruk of verantwoordelijkheid, enz. Als werkgever heb je hier vaak een goede kijk op. Door de verzuimbegeleiding uit te laten voeren door een partij die medische en andere zaken goed kan scheiden en jou visie als leidinggevende hierin betrekt, kunnen hier snel oplossingen voor bedacht worden.

Wijk niet af van de gegeven adviezen

Als je als werkgever merkt dat je het steeds niet eens bent met het gegeven advies van de verzuimbegeleider dan ben je niet aangesloten bij de juiste partij. Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in je ondersteuner en met de werknemer afspreekt dat je het advies altijd overneemt. Als de medewerker zich er niet in kan vinden verwijs je hem of haar door naar de verzuimbegeleider. Groot voordeel is dat je altijd kan zorgen voor een goede relatie met je medewerker en ondertussen toch de medewerker zo snel als mogelijk is weer aan het werk hebt!