Minimaal

Voor wie? Voor organisaties met een laag verzuim of weinig medewerkers die zelf bezig willen met de Arbo zorg.

Hoe ziet onze ondersteuning er uit:

Verzuimsysteem die passend bij de AVG toegang biedt tot het dossier van de medewerker en het verzuimtraject actie gestuurd bewaakt

Spreekuur &Wij indien nodig of op advies &Wij

Bij werkgerelateerde zaken of op verzoek driegesprek op het werk

1 keer in de 6 weken een dossiercheck door de bedrijfsarbeidsdekundige en-arts

Op verzoek preventieve spreekuren

Eén keer per jaar evalueren met directie

Minimaal één keer per jaar overleg met de preventiemedewerker en OR

Meer informatie?