Arbeidsdeskundig onderzoek

Bij overbelasting van werknemers kan soms een extra inzet van de arbeidsdeskundige nodig zijn, denk hierbij aan:

  • Arbeidsdeskundig onderzoek; soms is er twijfel of het eigen werk wel weer gaat lukken, of duurt de re-integratie in het eigen werk veel langer dan verwacht. In die gevallen kan een arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst bieden. Als eerste met als doel om de koers te bepalen; nog steeds rekenen op terugkeer in de eigen functie of toch een ander traject gaan inzetten. Als tweede om het dossier sluitend te maken; na een jaar is er meer onderbouwing nodig dan alleen een plan van aanpak.¬†Tijdens het onderzoek wordt er nagegaan of de werknemer gelet op de beperkingen eigen, aangepast-, ander werk bij de eigen werkgever of ander werk bij een andere werkgever kan verrichten. Het geheel wordt vastgelegd in een verslag.
  • Werkplekonderzoek; soms zijn er klachten die veroorzaakt worden door het werk of die een werkhervatting in de weg staan. Bijvoorbeeld als er fysieke klachten zijn en de medewerker fysiek zwaar werk heeft. Dan kan een arbeidsdeskundige adviseren wat er nodig is om de werkplek aan te passen zodat de medewerker sneller weer aan het werk kan. Ook wordt er nagegaan of de overbelasting nog met andere oorzaken te maken kan hebben dan het werk, zoals op het moment als de medewerker zich priv√© ook overbelast.