Leiderschapsmodule

Onze leiderschapsmodule helpt u om zelf regie te voeren over de Arbozorg. Dit vraagt het nodig van uw organisatie en van de professionals die u ondersteunen. Heeft u zelf al professionals in de arm genomen hiervoor, maar lukt het u niet om samen met hen de resulaten te halen die de organisatie voor ogen heeft? Dan biedt onze leiderschapsmodule wellicht de uitkomst. U kunt samenwerken met de partijen die u wenst en daarbij ondersteunen wij de organisatie met de verdere inrichting die nodig is om regie te kunnen voeren.

Bij het eigen regiemodel zijn leidinggevenden verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en heeft de organisatie zelf regie over de randvoorwaardelijke zaken die in het verzuimproces aan bod komen. De professionals die u ondersteunen bij de uitvoering  van de Arbozorg nemen de rol van adviseur in. Voordeel van het eigen regiemodel is dat de organisatie zelf alle onderdelen van het verzuimproces regelt en bewaakt, dit geeft ook volop invloed. Voorwaarde is wel dat de randvoorwaarden voor dit model aanwezig zijn zoals:

  • Een helder beleid.
  • De organisatie benadert verzuim vanuit gedrag. Dit houdt in dat verzuim wordt gezien als iets wat te voorkomen is door die factoren te beinvloeden die hier van invloed op zijn. Denk aan goede arbeidsomstandigheden, het hebben van een juiste balans, enz.
  • Voldoende kennis en vaardigheden om de verzuimbegeleiding adequaat vorm te geven maar ook om regie te nemen naar alle professionals die u ondersteunen.

We starten met een analyse hoe ver uw organisatie al is met de doorvoering van het eigen regiemodel en signaleren knelpunten die uw ambities in de weg staan. We helpen u een plan van aanpak op te stellen en zo toe te werken naar het volledig zelf voeren van regie over de Arbozorg.