Verzuim 3.0

De werkgever de eigen ambities laten halen op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg, dat is ons doel.

Doordat onze dienstverlening begint met een analyse van de situatie binnen uw bedrijf en uw ambities, kunnen we een maatwerkregeling aanbieden. Stelselmatig checken we bij u of dit nog steeds de doelen zijn die u bij aanvang heeft gesteld. Door onze specifieke visie en aanpak helpen we de organisatie hoe verzuim voorkomen kan worden door invloed uit te oefenen binnen de drie fasen. Hierdoor bent u minder afhankelijk van externe professionals doordat het steeds beter lukt als leidinggevende (HR) en medewerker om vooraf acties in te zetten die kunnen voorkomen dat de medewerker omvalt.

Meestal is de bedrijfsarbeidsdeskundige het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en leidinggevenden. Deze ondersteunt vaak in nauwe samenwerking met de bedrijfsarts beiden bij de terugkeer naar werk. Het mooie van de aanpak van Dit is werk, &Wij is dat door te investeren in fase 1 en 2, er minder vaak mensen zich ziekmelden. Niet omdat dit niet mag, maar doordat vroegtijdig signalen van overbelasting herkend en beïnvloed worden.

Bij Verzuim 3.0 wordt vooraf besproken wie wat wanneer gaat doen bij (dreigend) verzuim en betaalt u een vaste maandprijs waardoor er niet steeds een financiële afweging gemaakt hoeft te worden of onze inzet nodig is. Dit vergroot de snelheid van onze inzet en ook de resultaten.