Verrichtingen

U gaat een overeenkomst met ons aan maar betaalt alleen als u ons nodig heeft. Bij aanvang van onze samenwerking gaan we in gesprek over hoe u zelf regie voert op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg en wat hiervoor nodig is.

Daarbij kunt u onze professionals inschakelen wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld:

  • Op het moment als er een zieke medewerker is.
  • Als er ondersteuning nodig is om verzuim te voorkomen.
  • Als u vanuit uw wettelijke plicht als werkgever onze professionals nodig heeft, bijvoorbeeld voor het toetsen van een RI&E of het uitvoeren van een second opnion.