De visie en fasen

Werk is belangrijk in het leven van mensen.

  • Om geld te verdienen;
  • om een bijdrage te leveren aan een bedrijf of de maatschappij;
  • voor een sociaal netwerk;
  • als bijdrage aan het gevoel van eigenwaarde.

&Wij streeft ernaar om een bijdrage te leveren in de vorming van een (arbeids-)klimaat binnen organisaties, waarbij leidinggevenden en werknemers samen verantwoordelijkheid voelen en nemen voor de persoonlijke inzetbaarheid, productiviteit en kwaliteit van hun dienstverlening. Leidinggevenden en  hun medewerkers zijn hierbij met elkaar in gesprek over het functioneren in de breedste zin van het woord, dus ook de aan- of afwezigheid op het werk. Beiden voeren regie om het werk zo goed mogelijk met elkaar uit te voeren.

 

 

We onderscheiden in onze aanpak drie fasen

 

 

Fase 1 @Work
In deze fase zijn de leidinggevende en medewerker met elkaar in gesprek over het functioneren in de breedste zin van het woord, dus ook de aan- of afwezigheid op het werk wordt hieraan gekoppeld. Beiden voelen een wederzijdse  verantwoordelijkheid en voeren regie om het werk zo goed mogelijk met elkaar uit te voeren. Hoe bereik je dit als werkgever? Wat kan je hierin wel of niet verwachten van de medewerkers en wat mogen zij hierin van hun leidinggevende verwachten? Op welke manier kan een RI&E, maar ook het teamoverleg hier een rol in hebben en welke gesprekstechnieken komen hier van pas?

Fase 2 @Risk
Soms zie je als leidinggevende dat een medewerker niet goed in zijn vel zit en ben je bang voor uitval of zie je een verminderde productiviteit. Ook kan een medewerker zelf aangeven op de tenen te lopen. Goed om in gesprek te gaan om oog en oor voor de mensen te hebben en samen te zorgen dat het werk hier niet onder gaat leiden. Hoe voer je ook in deze fase regie en kan je als leidinggevende zorgen dat de medewerker een concreet plan gaat maken om weer in balans te komen? Welke bijdrage kan je als werkgever hieraan leveren en waar ligt ieders verantwoordelijkheid? Wat doe je als de medewerker zich niet beter gaat voelen en hoe voorkom je dat het werk hieronder komt te leiden? Mag je iets vastleggen van dit gesprek en zo ja, waar doe je dit?

Fase 3 @Home
De medewerker heeft verzuimverlof aangevraagd. Een periode van afwezigheid is het gevolg. Hoe gaat deze hiermee om, welke vragen stel je als leidinggevende en wat leg je vast van dit gesprek? Waar liggen de verantwoordelijkheden van de medewerker en wat mag deze van de leidinggevende verwachten? Welke adviseurs ondersteunen de medewerker en de leidinggevende en hoe kunnen deze het beste in gezet worden?