Onze unieke aanpak

Een (arbeids-)klimaat binnen organisaties, waarbij leidinggevenden en werknemers samen verantwoordelijkheid voelen en nemen voor de persoonlijke inzetbaarheid, productiviteit en kwaliteit van hun dienstverlening. Leidinggevenden en  hun medewerkers zijn hierbij met elkaar in gesprek over het functioneren in de breedste zin van het woord, dus ook de aan- of afwezigheid op het werk. 

Alleen maar mooie woorden? Zeker niet. Dit gaat over dweilen met de kraan dicht. Niet alleen een goede verzuimbegeleiding leveren als mensen ziek zijn, maar juist investeren in mensen als ze aan het werk zijn.

 

 

Onze ondersteuning is gericht op drie fasen

 

 

Fase 1 @Work
Hoe gaan de leidinggevende en medewerker met elkaar om tijdens het werk? Durft men elkaar aan te spreken? Is de sfeer goed? Zijn er vaak zieke collega’s en kan je hier als team invloed op uitoefenen? Welke rol heeft de RI&E in het werk en wat wordt besproken tijdens teamoverleggen en functioneringsgesprekken?
Investeren in de beantwoording van deze vragen loont en heeft direct invloed op zowel het werkplezier als het verzuimpercentage.

Fase 2 @Risk
Soms zie je als leidinggevende dat een medewerker niet goed in zijn vel zit en ben je bang voor uitval. Ook kan een medewerker zelf aangeven op de tenen te lopen. Goed om in gesprek te gaan, om oog en oor voor de mensen te hebben. Maar hoe voer je dergelijke gesprekken? Wat kan je vragen en wat niet? Wat nou als de overbelasting door de prive situatie veroorzaakt wordt? Wat doe je als de medewerker zich niet beter gaat voelen en hoe voorkom je dat het werk hieronder komt te leiden?
Het klinkt vaak eenvoudiger dan het is om in gesprek te gaan, en vaak wordt het daarom vermeden. Maar wat kan je veel voorkomen door op tijd om de tafel te gaan. En als je als medewerker dit liever niet op het werk wilt bespreken, dan is het fijn dat je als leidinggevende kunt aangeven waar elders een vertrouwelijk gesprek gevoerd kan worden.

Fase 3 @Home
De medewerker heeft verzuimverlof aangevraagd. Een periode van afwezigheid is het gevolg. Welke vragen stel je als leidinggevende en wat leg je vast van dit gesprek? Wat doe je als de medewerker aangeeft niet het advies van de bedrijfsarts te kunnen volgen? Hoe kan je zorgen dat je op een verantwoorde manier weer gaat reintegreren en wat doe je als je het idee hebt dat het werk of privé een rol in het verzuim hebben? Belangrijk om als leidinggevende en medewerker vertrouwelijk te kunnen sparren met deskundige professionals die duidelijke adviezen geven en ook aan tafel kunnen zitten om te bespreken hoe dit er in de praktijk uit kan zien.