Zelf of uitbesteden?

&Wij levert allerlei soorten dienstverlening; van volledige ondersteuning tot maatwerk, van een bedrijfsarts als eerste aanspreekpunt tot een arts in de tweede lijn. Belangrijk is dat je als organisatie goed weet wat de ambities zijn op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg. Sommige bedrijven willen deze ambities zelf waarmaken met alleen de hoogstnodige hulp, andere bedrijven hebben meer ondersteuning nodig.

&Wij heeft veel ervaring met organisaties die zelf regie willen voeren in de verzuimbegeleiding.Wij noemen dit ‘werken volgens het eigen regiemodel’ en verstaan hieronder:
Het verzuimproces in eigen beheer uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding ligt bij leidinggevenden en medewerkers, (externe) professionals ondersteunen hierbij. Kenmerken van het eigen regiemodel volgens &Wij:

  • De organisatie heeft met elkaar afgesproken wie waar verantwoordelijk voor is, welke ambities men heeft en wat ervoor nodig is om deze te behalen.
  • De focus ligt op fase 1 en 2 ; het voorkomen van verzuim en het beïnvloeden van gedrag.
  • Medische- en andersoortige zaken worden van elkaar gescheiden en elk op hun eigen manier beinvloed.
  • De leidinggevende en de medewerker hebben een aantal (externe) adviseurs waar men gebruik van kan maken, de bedrijfsarts is hier één van. Deze adviseurs zijn geen beslissers in het verzuimproces.

Wij begeleiden organisaties niet alleen bij de uitvoering maar ook bij de voorbereiding hierop. Het eigen regiemodel vraagt namelijk het nodige van de organisatie. Een veel gemaakte fout is dat men zelf het verzuimproces in beheer neemt zonder dat de randvoorwaarden hiervoor aanwezig zijn. Er ontstaat vaak verwarring, onduidelijkheid of zelfs weerstand. Werken met het eigen regiemodel kan heel positieve effecten hebben in de organisatie. Denk aan meer verantwoordelijkheid voelen van medewerkers, meer invloed kunnen hebben op verzuimcasuistiek en geld besparen.