Regie op verzuim, wat houdt dit in?

We zitten op een zwoele zaterdagavond samen in de tuin, Rachel en ik. We hebben het over haar laatste film die ze in het kader van haar opleiding maakte. Ze is tweedejaars student aan de filmacademie in Amsterdam. Ik ben ervan overtuigd dat ze een beroemd regisseur gaat worden. Hoe mooi om te horen wat ze voor ogen heeft met haar film en hRacheloe ze ermee omgaat als anderen onderweg wat anders willen. Ik vraag aan haar of het een democratisch proces is, een film maken. Ze is heel duidelijk, dat is het niet. “Ik overzie het totaal, ik heb in mijn hoofd waar we naar toe gaan met de film”. Ze is vastbesloten en ik herken de blik in haar ogen, ze is tenslotte mijn petekind.

Ik heb bewondering voor wat ze doet. Het vak van regisseur is veelomvattend, ze leidt het hele proces van de film en stippelt alles uit wat er moet gebeuren. Uieraard staat ze open voor eigen inbreng, maar ze verliest nooit uit het oog waar ze naar toe wil. Wat heeft ze een kennis en communicatieve vaardigheden nodig om iedereen mee te nemen naar de stip op de horizon die ze heeft gezet!

Ons gesprek inspireert me om het thema ‘regie op verzuim’ te belichten.
Bij &Wij zijn we ook alle dagen bezig met regie voeren, maar dan in de zin dat we onze klanten helpen dit te kunnen doen.

De organisatie neemt hierbij de rol van regisseur in en bepaald waar ze naar toe willen op het vlak van verzuim in de breedste zin van het woord. Dit gaat over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, werkplezier, kwaliteit in het werk, maar ook over de rol hierbij van de leidinggevende, de medewerkers, HR, het bestuur en de professionals die hen ondersteunen. Dit wordt hun stip op de horizon, gezamenlijk bepaalt en vastgesteld door de organisatie.

Werken volgens het eigen regiemodel houdt in dat leidinggevenden samen met hun medewerkers zorgen voor de juiste omstandigheden om het werk uit te voeren. Belemmeringen, of deze nu op het werk spelen of privé, worden bespreekbaar gemaakt en opgelost. Beiden voelen de verantwoordelijkheid om uitval te voorkomen of, als dit niet gelukt is, weer te kunnen werken. Externe professionals, zoals een bedrijfsarts, hebben de rol van adviseur en worden vraag gericht ingezet.

Dit alles betekent niet dat medewerkers niet ziek mogen zijn. Het houdt in dat er zorg is voor elkaar en voor het werk. Het grote voordeel van het eigen regiemodel is dat je als werkgever invloed hebt op het verzuim, het in veel gevallen zelfs kan voorkomen.

Wij geloven in deze aanpak, of het bedrijf nu groot is of klein, al onze klanten willen zelf regie voeren op verzuim. Het vraagt echter ook het nodig van de organisatie, zoals weten waar je naar toe wilt, vaardigheden en kennis van leidinggevenden, know how bij alle medewerkers, maar ook professionals die zich opstellen als adviseur. Wij ondersteunen organisaties hierbij, ook als er al samengewerkt wordt met een arbodienst of zelfstandig bedrijfsarts. Meer weten hierover? Bel gerust!

Kirsten Wijbenga
085-4015156