Hoe zorg je voor een goede re-integratie na een ziekmelding?

Het is alweer anderhalve week geleden, op een zondag. Kronkelend van de pijn lig ik op de bank en eten kan ik niet binnen houden. Als na een bezoek van de huisarts de klachten niet afnemen word ik met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Een week lang lig ik op bed, krijg ik zware medicatie en onderga ik twee ingrepen. Ons kantoor draait overuren, door mijn ziekte valt er een gat. Vanuit mijn bed probeer ik ze bij te staan, maar veel kan ik niet doen. Na 6 dagen kan ik het grootste deel van de medicatie laten staan en op maandag loop ik het ziekenhuis weer uit.

Mijn lichaam heeft geen pijn meer maar piept en kraakt. Spieren zijn verslapt en het vertrouwen is een beetje weg. Elk pijntje voelt als een mogelijk signaal dat het niet goed gaat. teacup-2325722_960_720Mensen uit je omgeving geven je goedbedoelde adviezen: ”Denk aan jezelf, niet te snel weer aan het werk hoor!”. Toch stap ik vandaag op mijn fiets en rij naar kantoor voor een kop thee. Heerlijk om weer collega’s te zien. Moe maar voldaan fiets ik weer naar huis. De eerste stap is gezet!

Door mijn ziekte realiseer ik me weer hoe prettig het is als de stap naar het werk toegankelijk is en hoe belangrijk om daarbij een goed plan te hebben voor de terugkeer. Weer aan het werk gaan is soms lastiger dan je ziek melden. Hoe kan je als leidinggevende je medewerker hierbij ondersteunen?

  • Als het een geplande ingreep/behandeling betreft laat je medewerker dan goed navragen wat de adviezen zijn voor na de ingreep. Als dit onvoldoende input geeft voor de re-integratie, betrek dan de verzuimbegeleider. Deze kan meestal vooraf al een concreet re-integratie advies geven.
  • Maak de drempel om naar het werk te komen zo laag mogelijk. Nodig je medewerker uit voor een kop koffie en laat weten dat dit ook kan als werkhervatting nog niet mogelijk is.
  • Zorg dat vanuit het werk er geregeld contact is vanuit collega’s. De drempel om weer aan het werk te gaan verlaagt als er belangstelling is en je weet dat je gemist wordt.
  • Voer verzuimgesprekken op het werk, ook als er nog geen mogelijkheden zijn om te re-integreren. Bespreek ook de thuissituatie, soms gaat re-integreren beter als de medewerker het thuis rustiger aan doet.
  • Als de verwachting is dat een ziekmelding langer dan 1 à 2 weken gaat duren, betrek de verzuimbegeleider. Als leidinggevende maar ook voor een medewerker zelf, is het vaak lastig om aan te geven wat een goede manier is om te re-integreren.

Werkhervatting na een periode van ziekte verloopt vlotter als de drempel naar het werk laag is. Een opbouwschema met afgesproken randvoorwaarden geeft duidelijkheid en houvast voor de zieke, de collega’s en de werkgever. Een goede begeleiding zorgt er bovendien voor dat de werkhervatting duurzaam is en minder snel tot nieuwe uitval leidt.

Kirsten Wijbenga.