Training

Onze trainingen zijn gericht op onderwerpen die een link hebben met bedrijfsgezondheidszorg. We bieden maatwerk passend bij de behoefte van de organisatie. We geven volledig verzorgde trainingen maar kunnen ook modules aanbieden of trainingen samen met anderen verzorgen

Trainingen voor leidinggevenden

De trainingen zijn gericht op de vragen die leidinggevenden hebben. Deze kunnen betrekking hebben op allerlei onderwerpen zoals gezond werken, gespreksvoering of verzuimbegeleiding

Trainingen voor medewerkers

Ook hier sluiten we aan bij de vragen van de medewerkers. Wat kan je doen om de leiding te nemen en te voorkomen dat jij jezelf overbelast waardoor je uiteindelijk ziek wordt. Hoe kan je hiervoor keuzes maken of hoe kan je dit bespreekbaar maken op het werk of thuis? Ook kan er  aandacht zijn voor een gezonde leefstijl of arbeidsomstandigheden.

Trainingen voor HR professionals

HR professionals kunnen een belangrijke rol innemen binnen de bedrijfsgezondheidszorg. We verzorgen trainingen gericht op vraagstukken als; ‘Hoe ondersteun je leidinggevenden en medewerkers passend bij de visie en aanpak van de arbodienst? Hoe motiveer en stimuleer je leidinggevenden en/of bestuur te handelen passend bij gemaakte afspraken in de organisatie of passend bij de wetgeving?