De bedrijfsarbeidsdeskundige en taakdelegatie

Bij &Wij analyseren we de verzuimsituatie en stellen vast wat de mogelijkheden zijn voor de inzetbaarheid van de medewerker. Ook geven wij advies wat hier belemmeringen zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. Uiteraard staat hierbij in alles het welzijn van de medewerker voorop en is onze inzet erop gericht om samen met de medewerker en de werkgever toe te werken naar volledige werkhervatting. Het betekent niet altijd dat wat de visie van de medewerker (of de werkgever) is op de inzetbaarheid, ook onze conclusie zal zijn.  Onze adviezen zijn onafhankelijk, leggen we altijd vast en worden vaak door de bedrijfsarbeidsdeskundige gegeven in nauwe samenwerking met de bedrijfsarts. De bedrijfsarbeidsdeskundige neemt hierbij taken over van de bedrijfsarts. Eén van de voordelen hiervan is dat we niet alleen in gesprek zijn met de werknemer, maar de werkgever hier, als het mogelijk is, bij betrekken. Een driegesprek met onze professional erbij maakt dat er gezamenlijk naar oplossingen gezocht kan worden. Deze gesprekken voeren we op het werk. Hierdoor krijgt de werkgever optimaal regie en kennen we bovendien zowel de organisatie als de belasting van het werk.

Een bedrijfsarbeidsdeskundige is een arbeidsdeskundige met een aanvullende opleiding. Zij zijn niet alleen heel goede arbeidsdeskundigen, maar er ook op gericht om signalen van overbelasting te herkennen bij werknemers vóórdat mensen uitvallen. Zij stimuleren werknemers en leidinggevenden om hierover in gesprek te gaan, zodat er voorkomen kan worden dat mensen zich ziek gaan melden. Onze bedrijfsarbeidsdeskundigen beoordelen de inzetbaarheid van medewerkers en hebben daarbij kennis van organisaties en geven advies over leiderschap, arbeidsomstandigheden en alle andere zaken die van invloed kunnen zijn op verzuim. Ook hierdoor kan een werkgever verzuim voorkomen.

De meeste van onze klanten kiezen ervoor om de bedrijfsarbeidsdeskundige het eerste aanspreekpunt te laten zijn voor leidinggevenden en medewerkers. Altijd een deskundige professional aan tafel op het werk zelf. Verzuim wordt nu eenmaal door meer dan alleen medische aspecten veroorzaakt of beinvloed. Onze professionals zijn dagelijks bereikbaar voor alle vragen van een werkgever of een werknemer. We zijn transparant in wat we doen en in hoe de bedrijfsarbeidsdeskundige en -arts samenwerken. Dit is beschreven in het document Taakdelegatie bedrijfsarts aan de bedrijfsarbeidsdeskundige.