Verzuim voorkomen, kan dat nou echt?

Het zou zo fijn zijn als je als bedrijf iets kan doen, iets inkopen ofzo,  en dat er dan geen ziekte op het werk meer is. Dat je gewoon als team het werk gedaan krijgt en de klanten hun diensten geleverd. Misschien kost het wat, maar dat mag ook want je hoeft je geld niet meer aan verzuim, en vervanging uit te geven. Een sprookje?

Nee hoor, verzuim kan voorkomen worden in meer gevallen dan leidinggevenden en hun medewerkers vaak denken! Hoe? Lees hier vijf tips en doe er je voordeel mee:

1 Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Verzuim is de afwezigheid van het werk, wat verband houdt met het functioneren van de medewerker, het team en soms zelfs de organisatie. Het bespreken van dit onderwerp ipv verzuim maakt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid; hoe kunnen we met elkaar zorgen dat we goed functioneren, wat heb je hier als persoon en als team voor nodig, wat kan je hier zelf in doen en wat heb je van de organisatie nodig? Praten over het aanwezig zijn op het werk is de sleutel.

2 Respect en vertrouwen
Vertrouwen tussen collega’s,  medewerkers en hun leidinggevende en eventuele adviseurs die ondersteunen, is essentieel. Als er vertrouwen is durft men het aan te geven als er knelpunten zijn, durft men het persoonlijk verhaal te vertellen,  maar durft men ook elkaar aan te spreken als dit nodig is.

3 Ruimte
Er ontstaat pas wederzijdse verantwoordelijkheid als er  voldoende ruimte is in de organisatie. Ruimte om je verhaal te doen als medewerker, nieuwe ideeën te gaan aandragen en deze ook ten uitvoer mogen brengen. Ook voor een leidinggevende is ruimte belangrijk; financiële ruimte of de mogelijkheid om eens af te wijken van de regels.

4 Dichtbij, snel en praktisch
Bespreek in je team wat er nodig is om het werk goed uit te kunnen voeren. Denk hierbij in mogelijkheden en maak het met elkaar niet te groot. Hou oplossingen dichtbij en praktisch en zorg ook voor korte termijn successen. Daarbij kan het ook goed zijn om zaken meer structureel aan te gaan pakken, bijvoorbeeld bij een personeelstekort. Accepteer niet te snel hoe een situatie is en durf creatieve oplossingen te bedenken waar zo nodig ook anderen bij betrokken worden.

5 Hou elkaar in de gaten
Als je in een team werkt dan ken je elkaar vaak goed en weet je wat er speelt. Wat doe je als jij je zorgen maakt over je collega? Wederzijdse verantwoordelijkheid houdt in dat jij je zorgen uitspreekt en met je collega meedenkt in oplossingen om zo uitval te voorkomen. Als jullie hier samen niet uitkomen kunnen de leidinggevende of eventuele adviseurs betrokken worden. Afwachten totdat het mis gaat en de collega thuis moet blijven leidt vaak tot veel ellende, voor zowel je collega als het team.

Bespreek bovenstaande tips eens in je team en breng met elkaar in kaart wat ervoor nodig is om toe te werken naar een fijn werkklimaat waarin je ook eens niet lekker in je vel mag zitten en waar gedacht wordt in mogelijkheden. Laat je ons het weten wat het resultaat was?